Rakasta itseäsi!

Sinä olet tärkeä, tule hetkeksi rauhoittumaan, 

pieni hetki vain sinulle.

Hinnasto

Huomioithan, että hinnat ovat suuntaa antavia.

Ripset ja kulmat


Kädet ja kynnet


Muut hyvinvointipalvelut

Galleria

Sinjart

Minna Repo

Taiteilija - Yrittäjä

Ota yhteyttä

Ajanvaraukset  nettivarauksesta, linkki tuolla ylempänätai kyselyt soittamalla, tekstarilla tai e-maililla

p.045 311 0453

minna.repo@sinjart.com

Sinjart, Aihtiantie 9, Orivesi

Aukioloajat

Maanantai - Tiistai - Torstai

9.00 - 17.00


Keskiviikko - Perjantai

8.00 - 15.00


Lauantai

Satunnaisesti

Tietosuoja- sekä rekisteriseloste

 

Tämä seloste on laadittu Yrityksen henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukaisesti.

Laadittu 23.5.2018.


Rekisterinpitäjä

Sinjart
Aihtiantie 9
35300 Orivesi

FI22947377

minna.repo@sinjart.com

045 311 0453


Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Minna Repo
minna.repo@sinjart.com
045 311 0453


Rekisterin nimi

Studio Sinjartin asiakasrekisteri


Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietolain 8 §:n mukaiset yleiset edellytykset;

Asiakassuhteen  hoitaminen ja ylläpito on tavoitteellista toimintaa, jonka  tarkoituksena on suoda paras mahdollinen ja yksilöllinen palvelu,  ajatellen asiakassuhteen jatkuvuutta. Asiakassuhde syntyy kun asiakas  ottaa yhteyttä Sinjartiin joko soittamalla, tekstiviestillä,  messengerissä, whats upissa, Facebookissa, Sinjartin kotisivuilla  olevalla lomakkeella tai suoraan Fonectan tai BookSalon verkkovarauspalvelussa.  Asiakkaan itsensä antamien tietojen ja tarpeen perusteella syntyy  kauaskantoinen asiakassuhde.

Asiakaskirjeet  ja tiedotteet ovat pääsääntöisesti luotuja koko asiakaskunnalle  yleisesti, niin nykyisille kuin tulevillekin, Tiedotteet julkaistaan Sinjartin Facebook-, Instagram- sekä kotisivulla.
Markkinointi omille sekä nykyisille, että uusille asiakkaille tapahtuu Sinjartin koti-, Facebook- sekä instagram- sivustoilla, sähköpositse tai tekstivietillä.

Analysointi ja tilastointi.


Rekisterin tietosisältö

Asiakkaan perustiedot

Nimi, Henkilötunnus, Sähköpostiosoite, Osoite, Puhelinnumero
Henkilötunnusta tarvitaan alaikäisten lupa-asioissa


Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaiden antamat tiedot itsestään.


Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Sinjartin  Fonectan ja/tai BookSalon- ajanvarausjärjestelmään asiakkaan syöttämät tiedot. Sinjartin  Hostingpalveluiden ylläpitämän sähköpostin sekä kotisivujen  yhteystietolomakkeeseen asiakkaan syöttämät tiedot. Sinjartin  facebooksivuston viestit- osiossa asiakkaan syöttämät tiedot. ,Sinjartin  puhelu-, tekstiviesti-, Messenger- sekä Whats up- sovellusten tiedot.  Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille. Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n  ulkopuolelle.


Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietoja  säilytetään niin kauan kuin on tarpeen muun muassa asiakassuhteen  ylläpitämistä, ja kirjanpitoa varten. Tiedot poistetaan kun niiden
säilytys ei enää ole tarpeen asiakassuhteen päättyessä tai 5 vuoden kuluessa.


Rekisterin suojauksen periaatteet

Tiedot  säilytetään pilvipalveluissa(fonecta, hostingpalvelut, facebook), sekä  Sinjartin toimitilassa tietokoneella. Pääsy tietoihin vaatii riittävät  oikeudet, sekä monivaiheisen tunnistautumisen. Mm. palomuuritekniikan  avulla estetään ulkopuoliset hyökkäykset ja pääsy rekisteritietoihin.
Rekisteritiedot varmuuskopioidaan turvallisesti ja ne ovat palautettavissa tarpeen tullen. 

Tulosteet ja täytetyt asiakaslomakkeet säilytetään lukollisessa kaapissa Sinjartin toimitilassa.

Henkilötietoja  käsittelee vain Sinjartin henkilökunta, joka tunnistautuu järjestelmiin  henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla. Käyttäjiä sitoo  vaitiolo- sekä salassapitovelvollisuus.


Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus muun muassa:

 • pyytää  rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin sekä  oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista, poistamista, käsittelyn  rajoittamista tai vastustaa käsittelyä
   
 • tarkastaa ja tarpeen mukaan korjata/muuttaa tietoja, joita hänestä on rekisterissä.
   
 • niiltä  osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn  suostumukseen, on hänellä oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa,  tämän vaikuttamatta käsittelyn lainmukaisuuteen
   
 • tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä valvontaviranomaiselle
   

Asiakas voi halutessaan kieltää suoramarkkinoinnin ilmoittamalla kiellosta puhelimitse, tekstiviestillä tai sähköpostilla.

© OMH. Kaikki oikeudet pidätetään.